Kaartverkoop

Toegangsprijzen concert Tollens Ensemble
Kaarten aan de kassa € 17,50
Kaarten in de voorverkoop € 15,00 

Kinderen (tot 16 jaar) € 5,00
Studenten € 10,00
Vrienden € 10,00

Toegangskaarten zijn vanaf een half uur voorafgaande aan het concert te koop aan de kassa
bij de ingang van de Oude Kerk of in de voorverkoop.

Voorverkoop
Gereduceerde toegangskaarten in de voorverkoop ad. € 15,00 kunnen als volgt worden besteld:

door een email te versturen naar: secretariaat@tollensensemble.nl onder vermelding van naam en het gewenste aantal toegangskaarten en door het bedrag per omgaande over te maken op NL86 INGB 0003 3300 34 ten name van Tollens Ensemble, onder vermelding van het aantal toegangskaarten en de datum van het concert.
! Indien u voor iemand anders dan u zelf betaalt, dient u de naam van betreffende persoon bij de overboeking te vermelden.

Uitsluitend de betaalde kaarten liggen voor de aanvang van het concert op naam gereed bij de kassa in de Oude Kerk.

door bij een van de leden van het orkest toegangskaarten te kopen en het betreffende bedrag met het orkestlid af te rekenen.

door, uitsluitend met gepast geld, bij Museum Rijswijk toegangskaarten in de voorverkoop te kopen. Dat is mogelijk tot en met de vrijdag voorafgaande aan het concert.

Voorverkoop overige kaarten
Voorverkoop van overige kaarten (kinderen, studenten en vrienden) vindt op gelijke wijze plaats, als de voorverkoop van gereduceerde toegangskaarten.

Op deze overige toegangskaarten is geen korting in de voorverkoop van toepassing.