Kaartverkoop

Beste concertbezoeker,
Het Tollens Ensemble verheugt zich, na een lange pauze in verband met het Covid-19-virus, op het concert, dat wij op zondagmiddag 7 november 2021, 15.00 uur gaan geven in de Oude Kerk te Rijswijk en heten u bij dit concert van harte welkom.
Hoewel veel beperkingen inmiddels zijn opgeheven, kunnen we nog niet helemaal terug naar het oude normaal. Om het concert zo veilig mogelijk te laten verlopen, volgt het Tollens Ensemble de richtlijnen van de Rijksoverheid. Voordat u naar de Oude Kerk komt en ook tijdens uw bezoek aan het concert, vragen we u daarom een aantal zaken in acht te nemen.

De kaartverkoop
De kaartverkoop geschiedt geheel online. Bij de Oude Kerk en bij Museum Rijswijk is er dus GEEN kaartverkoop.
De prijs van gewone kaartjes is €17.50. Voor Vrienden van het Tollens Ensemble en studenten kost het kaartje €10,00 en voor kinderen tot en met 15 jaar € 5,-.
Onder onderstaande knop “bestellen”, kunt u kaartjes kopen. Dat gaat eenvoudig. U geeft aan hoeveel kaarten u van welke soort wilt hebben, betaalt op de aangegeven wijze en krijgt per email terstond de betaalde kaart(jes), uiteraard zolang de voorraad strekt.
Wij verzoeken u vriendelijk om op het bestelformulier uw naam, uw email adres en uw telefoonnummer te vermelden. Dat is nodig om u de kaartjes per email te kunnen toesturen.
Het telefoonnummer is nodig om u in geval van problemen, zoals een eventueel bron- en contactonderzoek, te kunnen benaderen. In aansluiting daarop vragen wij u vriendelijk om, indien u voor meer mensen kaarten koopt, de namen en contactgegevens van deze bezoekers te onthouden. Wij bewaren uw gegevens slechts voor korte tijd en alleen voor genoemd doel.
Als u kaarten voor meer personen koopt, dan moet u deze kaarten zoals gebruikelijk zelf aan hen beschikbaar stellen.
Bij de entree worden de kaarten gecontroleerd. U kunt uw kaartje tonen vanaf uw telefoon of het kaartje uitprinten en laten zien. De streepjescode daarop dient goed zichtbaar te zijn zodat die gescand kan worden.

Naar Bestellen

De coronamaatregelen
We zijn wettelijk verplicht om voor ons concert alle bezoekers van 13 jaar en ouder te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs.
Dat kan zijn een QR code op je telefoon in de CoronaCheck-app, of een uitgeprinte QR code (de NL versie). Andere documenten, zoals Gele boekjes e.d. zijn geen geldig coronatoegangsbewijs en geven geen toegang.
Naast het coronatoegangsbewijs vragen we bezoekers van 14 jaar of ouder vriendelijk om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
Het is niet meer verplicht om anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen.
Het houden van een veilige afstand wordt overigens nog wel aanbevolen.
We realiseren ons dat dit niet de meest gastvrije entree is en zullen er alles aan doen om u zo hartelijk mogelijk te verwelkomen.

Het is denkbaar dat van Rijkszijde de komende tijd de maatregelen worden aangepast. Daar zullen wij dan op moeten inspelen.

Coronatoegansbewijs – QR code:
Download voor zover dat nog niet is gebeurd thuis de CoronaCheck-app op uw telefoon en upload daarin de QR-code. Het is ook mogelijk om via de computer een print van de QR-code te maken. Let op dat U dan de Nederlandse versie van de QR code afdrukt.
Zie voor verdere instructies: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs.

Maatregelen en voorzieningen in de Oude Kerk
De kerk is open vanaf een half uur voor aanvang van het concert, dus om 14.30 uur. De 1,5 meter maatregel hoeft weliswaar niet meer in acht te worden genomen, maar afstand houden blijft wel gewenst. Er staan voldoende stoelen in de kerk om een plek te kiezen die voor u veilig
voelt.
Kom op tijd om lange wachtrijen te voorkomen.
De gebruikelijke hygiëne maatregelen, zoals de aanwezigheid van handgel, worden in acht genomen.
Heeft u of een van uw huisgenoten, gezondheidsklachten, blijf dan thuis. Dit geldt ook voor uw medebezoekers.
Er is een korte pauze in het programma om even op te staan of het toilet te bezoeken.
Na afloop van het concert is er in de Oude Kerk gelegenheid om informeel wat na te praten.

Op voorhand dank voor uw medewerking.