Kaartverkoop

Concert 15 november 2020 i.v.m. COVID-19 geannuleerd

 

Helaas heeft het Tollens Ensemble, vanwege regelgeving omtrent het Covid-19 virus, moeten besluiten tot nader order concertactiviteiten op te schorten.

Voor hen die zich al hadden aangemeld voor de concerten zal op korte termijn contact worden opgenomen.

 

 

 

Beste concertbezoeker, ook het Tollens Ensemble heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met het ‘hoe nu verder’ in verband met het Covid-19 virus. De richtlijnen van het RIVM in acht nemend zijn wij inmiddels weer gestart met de wekelijkse repetitie en hebben wij tevens nagedacht hoe een concert te realiseren mét publiek. De richtlijnen volgend komen wij tot een passende oplossing en denken we op een verantwoorde manier een concert te kunnen organiseren. Maar dat vraagt wel om eenieders medewerking.
Het aantal concertbezoekers dat wij in de Oude Kerk in Rijswijk kunnen toelaten is een beperkende factor. Dit heeft geleid tot de gedachte om bij ‘overbezetting’ later op dezelfde middag het concert nogmaals uit te voeren.

Kaartverkoop voor het concert op zondag 15 november 2020, 14:00 uur.
Aan de zaal en bij Museum Rijswijk is GEEN kaartverkoop.

Kaarten zijn uitsluitend te bestellen middels onderstaand formulier en te betalen op onderstaand rekeningnummer. Dat kan tot uiterlijk zaterdag 7 november 2020.
Een bevestiging van uw bestelling, betaling en toedeling voor een van de concerten ontvangt u uiterlijk donderdag 12 november 2020 van ons in een e-mail. Dit is tevens uw entreebewijs.

Betaling moet tijdig vooraf
Betaling van de aangevraagde kaarten dient bij uw aanmelding te worden overgemaakt op NL86 INGB 0003 3300 34  ten name van Tollens Ensemble, onder vermelding van ‘15 november 2020’ en uw naam (aanvrager) zoals gemeld op het formulier.
Mocht om redenen van aangepaste Corona maatregelen het concert geen doorgang kunnen vinden dan wordt op uw verzoek (aanvrager) het aankoopbedrag van de plaatskaarten geretourneerd. Uw aankoopbedrag wordt ook geretourneerd, als er gelet op de limiet geen
plaats meer is voor u. In beide gevallen wordt u hierover geïnformeerd. Mocht u zelf willen annuleren, dan zal geen restitutie plaatsvinden.

Maatregelen en voorzieningen in de Oude Kerk
De kerk is open vanaf een half uur voor aanvang van het concert.
Een bepaalde plaats in de kerk is helaas niet van te voren te bespreken. Aan de hand van de aanvragen wordt een zo optimaal mogelijke verdeling van de plaatsen gemaakt. Uw plaats wordt door ons aangewezen bij aanvang van het concert. Er zijn looproutes.
In verband met de in acht te nemen maatregelen verzoeken wij u vriendelijk alleen bij uiterste nood gebruik te maken van het toilet.

En vanzelfsprekend denkt u bij het binnengaan en na afloop bij het weggaan uit de kerkruimte aan de 1,5 meter regel en de handhygiëne .
Hebt u of een van uw huisgenoten gezondheidsklachten, blijf dan thuis. Dit geldt ook voor uw medebezoekers.
Na afloop van het concert is er in de Oude Kerk helaas geen gelegenheid om na te praten, of voor een drankje.

Alvast dank voor uw medewerking.

naar het reserveringsformulier