Tollens Ensemble kijkt uit naar het programma voor 2021

Posted on Posted in 2. Concerten, Covid-19

In 2019 vierde het Tollens Ensemble, het Rijswijkse strijkorkest, het 45 jarig jubileum met een
uitgebreid programma. Zo waren er de Tollens Liederen, met gedichten van Hendrik Tollens,
waarvoor speciaal voor het ensemble een arrangement was gemaakt en werd de eenakter opera
‘Bastien en Bastienne’ van W.A. Mozart uitgevoerd.
Ook voor 2020 waren er muzikale ambities. In het kader van de culturele samenwerking zou
bijvoorbeeld een concert samen met Concertkoor Rijswijk worden gegeven. En op 15 november 2020
zou het podium klaar staan voor jong talent. Dat werd ook in het programma Podium Witteman
aangekondigd.
Covid-19 maakte de uitvoeringen van het programma voor 2020 helaas onmogelijk. Het Tollens
Ensemble staat daar niet alleen in. Iedereen en dus ook de gehele culturele sector heeft te maken
met de aan de orde zijnde beperkingen. Dat is spijtig, maar het is niet anders.
Met inachtneming van de toen geldende maatregelen en protocollen heeft het Tollens Ensemble in
juni 2020 de repetities, nadat in maart alles was stilgezet, weer hervat. En natuurlijk is dat anders, zo
anderhalve meter van elkaar spelend, maar wel weer fijn om samen te werken aan een muzikaal
programma. Als gevolg van de maatregelen die per 14 oktober zijn ingegaan en de ontwikkelingen
van het virus, is er weer een pauze ingelast. Zodra het verantwoord is worden de voorbereidingen
weer opgestart. En dat is dan voor het programma van 2021. En dat belooft een mooi en gevarieerd
programma te worden, waarbij enkele hoogtepunten die in 2020 niet konden worden uitgevoerd,
alsnog ten gehore zullen worden gebracht.
Het Tollens Ensemble heeft er vertrouwen in dat er, met medewerking van iedereen, geleidelijk aan
een redelijke controle over de pandemie kan worden bereikt en ook het Tollens Ensemble in 2021
weer van zich kan laten horen. Misschien moet dat voorlopig met enige creativiteit, maar dat is op
zich zelf ook een culturele uitdaging.